Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 09/14/2017 in all areas

  1. 1 point
    Hej TS'er Jeg er begyndt med noget fitness - dvs. puls- og styrketræning. I den forbindelse er jeg kommet til at tænke på, hvilken indflydelse det har på mit trommespil - positivt som negativt. Har nogen erfaring med dette og på hvilken måde har det påvirket jeres trommespil? /Gandrum