Leaderboard

Popular Content

Showing content with the highest reputation on 02/02/2019 in all areas

  1. Det vil jeg prøve. Det fede er jo når det hele bliver organisk og føles naturlig. Jeg er af den "gamle" skole med Gray Chester "New Breed" og synger ofte "lyde" på beat. Men at trække ordret hele takten skal prøves. Betoner du så "og"erne? fx ÉeeeEeen, ´ToooÉen, ovs. (håber du forstår min "lydskrift"). Benny Greb gør meget ud af, det at føle et beat. Det har også været en inspiration for mig.
    1 point